Štěpán P. Nadrchal

Osobní stránka a rozcestník

Má práce zahrnuje zejména projekty vyžadující analytický a procesní přístup: zajištění kvality na projektech, včetně Real-Time a Safety-Critical systémů, vedení projektů, business analýza, testování, implementace procesních standardů ISO 9001, CMMI, ISO 26262, ISO 27000 a dalších norem a zákonů, např. GDPR). Projekty zahrnují i řadu dalších činností: organizace, pochopení složitých systémů, koordinace nebo schopnost věci analyzovat, zpracovat, vysvětlit, naučit.

Významnou součástí mé práce jsou vzdělávací programy pro busienss analýzu, projektové řízení a implementaci standardů výše zmíněných.

Využívám zkušenosti z řady business domén, kterými jsem během své praxe prošel, ať už jde o telekomunikace, mediální trh, bankovnictví nebo strojírenství.

O mé praxi svědčí můj linked-in profil. Mé schopnosti nabízí firma PDQM, pro kterou pracuji.

O mých názorech se lze dočíst na různých místech, nejaktuálnější příspěvky jsou na blogu PDQM nebo portálu idnes. Nic moc tam však nehledejte, nejsem bloger.

Kromě pracovních úkolů technicky zajišťuji provoz internetových stránek evangelického sboru ČCE ve Střešovicích, ve kterém (ve sboru, nikoli stránkách!) mě lze často potkat.

Mezi koníčky patří např. jízda na kole, programy pro Arduino nebo javascriptové hříčky. Koníčky se tak či onak prolínají s pra­covní­mi činnostmi, ať už jde o dopravu na místo práce, zkoušení real-time chování a testování aplikací nebo správa inter­netových stránek podporujících pracovní činnosti. Jablko volného času nepadá daleko od stromu práce, dalo by se říct, ale spíše platí opak: mám štěstí, že má práce vyrostla ze semínka zasetého zájmy.

Chcete-li mých dovedností využít i pro vaše potřeby, obraťte se na PDQM; rádi vám pomůžeme. Nemá smysl snažit se mi nabízet pracovní úvazek; svou práci mám a neplánuji ji měnit.

Stránky odkazované v menu jsou mým osobním pohledem na práci, kterou dělám.